Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

FAO ostrzega: marnujemy za dużo żywnościOrganizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała niedawno raport: Marnotrawienie żywności: wpływ na środowisko naturalne. FAO w szczególności poddało ocenie analizę wpływu odpadów żywności na środowisko, zwłaszcza na klimat, zasoby wodne i gruntowe a także na zachowanie różnorodności biologicznej. Autorzy raportu twierdzą, że 1,3 miliarda ton żywności produkowanej na świecie w rzeczywistości nie jest spożywana i przekształca się w odpady spożywcze. Jak oszacowali specjaliści oczne straty gospodarcze z tego powodu mogą wynosić nawet 750 miliardów dolarów."Marnowanie żywności ma ogromne konsekwencje dla stabilności rynku żywnościowego na świecie" powiedział przewodniczący FAO, José Graziano da Silva. "Jeśli będziemy obniżać straty, nie trzeba będzie zwiększać produkcji żywności, co jednocześnie pozwoli nam ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.”

Jak podaje raport FAO: Sumaryczna ilość wody użytej do wyprodukowania żywności, która następnie jest marnowania jest porównywalna do rocznego przepływu rzeki Wołgi i jest źródłem 3,3 giga-ton gazów cieplarnianych.

źródło: asia plus